SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

24 Mayıs 2024 Cuma - 00:00

ILN02036185

ESAS NO: 2023/166
Davacı QAMAR HOSSEINItarafından DavalıAHMAD NOORI aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Asliye Hukuk Mahkemesinin)2023/166 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Boşanma davasında mahkememize bildirilenadresindeki davalı Ahmad Noorı adına dava dilekçesiile duruşma gün ve saati tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 18/07/2024 tarih saat 11:50 demahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde" Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz"ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
                                                                                                                                                                                                           Hakim 219824


#ilangovtr                                                                                                                                         BASIN NO: ILN02036185

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap